Making players design

Jag undersökte hur olika former av designartefakter (Lego, prototyper, storyboards) påverkade vilka typer av idéer som uppstod i speldesign-arbete. De olika artefakterna bjöd in till att fokusera på specifika delar av ett spel, exempelvis innebar skapandes av storyboards att idéer kring platser var i fokus. Det här var en del av min masteruppsats i Design vid Linköpings universitet.

Kund Master uppsats LIU

Datum 2008

Vad jag har gjort  Skrivit uppsats. Jag skapade ett storyboard och två fungerande prototyper utifrån deltagarnas idéer. Båda prototyperna programmerades i Visual Studio, med Visual Basic och C#. jag använde Nintendo Wii-motes kopplade till en PC för att få interaktionen att fungera.

Länkar

Storyboard

The Blind Game

Drums

hem

Liknande

Hej!

Jag heter Stefan Nygard. Jag har jobbat flera år inom utveckling och design på både stora och mindre företag. Jag har också studerat design och programmering och har en masterutbildning i design.

Mer information om mig finns på min Linkedin sida.

upp   hem