Coop

Som interaktionsdesigner på Coop har jag bidragit i konceptutveckling kring hur digital teknik kan förbättra kunders upplevelse av matinköp, och jag har även haft ansvar för stora delar av företagets nyhetsbrev. Jag har designat storyboards, programmerat frontend och programmerat i email systemet Neolane.

Jag har också ansvarat för att skicka en del av email utskick, som ofta går till över 500.000 kunder. Alla utskick är naturligtvis responsiva, vilket ställde höga krav på både kod och testning i alla möjliga varianeter av devices, email klienter och webbläsare.

Kund Coop

Datum 2014

Vad jag har gjort  Interaktionsdesign samt grafisk design av storyboards och nyhetsbrev. Frontend utveckling av nyhetsbrev, både nya responsiva tekniker och äldre standarder som krävs för gamla mejlklienter. Neolane programmering, samt skickat nyhetsbrev.

Länkar

Exempelkod

Scenario beacon 1

Scenario beacon 2

hem

Liknande

Hej!

Jag heter Stefan Nygard. Jag har jobbat flera år inom utveckling och design på både stora och mindre företag. Jag har också studerat design och programmering och har en masterutbildning i design.

Mer information om mig finns på min Linkedin sida.

upp   hem